Star Mountain

My travels and other interests

நானும் சினிமாவும்-ஜெயகாந்தன் (ஜூலை, 2000)

அமெரிக்காவில் ஜெயகாந்தன் (2000)

ஜெயகாந்தன்-டென்னசி தமிழர் சந்திப்பு:  ஓக்ரிட்ஜ், டென்னசி (ஜூலை 9, 2000)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: டாக்டர். கோம்ஷ். கணபதி

ஓக்ரிட்ஜ் மேயர் ஜெயகாந்தனை அந்நகரின் கௌரவப் பிரஜையாக்கி, நகரின் சாவியை(key to Oakridge) வழங்குதல்

ஜெயகாந்தன் நன்றி தெரிவித்து, தனது சினிமா அனுபவம் பற்றிப் பேசுகிறார்

Please click the link to listen to the speech

https://youtu.be/hLpm_-TeDyM

You Might Also Like